3 BOYUTLU MODELLEME

Bugünlerde, tasarım projelerinin esasını 3D CAD Modelleme oluşturuyor.

WIZIO, taslaklar, mühendislerin çizimleri ya da ürünün kendisini referans alarak, parametrik ve poligon formunda yüksek kalite 3D model üretimi yapabilme yeteneğine sahip. Oluşturulmuş görselin orjinal tasarım fikrine sadık kalması için, tasarım ekibimiz Parametrik 3D CAD modelleme kullanarak en karmaşık yüzeyleri bile oluşturabiliyor. Kullanıcı ihtiyaçları ve proje zamanlaması çerçevesinde, animasyonlardan binalara ve yemek görsellerine, birçok farklı ölçekte form yaratmak için düşük veya yüksek detaylı polygon/çoklu modelleme yapıyoruz.

3D Model Yapımı
Görsel üretiminde izlenen birçok süreçten bir tanesi de görsele dair veriyi koordinat referans sistemi biçiminde düzenlemek. Böylece her bir bileşen final kompozit görseli oluşturmak için bir araya geldiğinde, eksik bir veri, boşluk görüntüsü veya üst üste binen yüzeylerin olmaması sağlanır.

Organik 3D Modelleme
3D Modellemenin parladığı bir alan da yemek endüstrisi. Meraklı gözlerce incelenecek yeni reklam kampanyanız, detaylı ürün çekiminiz veya başka bir uygulama… Hepsi için 3 boyutlu organik modelleme yapabiliyoruz.

Veri Hazırlanması ve Temizliği
Kaliteli CGI üretmek için görsel veriniz temiz ve üzerinde çalışılabilir kalitede olmalı. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı CAD verisi ya da 3D modellemeleri bozuk veya eksik bileşenliyse artırılmış gerçeklik için uygun bir zemin hazır değil demektir. Biz uygun zemini hazırlamak için görseli temizliyor ya da yeniden modelliyoruz. 

WIZIO-CGI’a geri dön