Tike Doha

CGI Servisi

ATELİER

Atelier tarafından tasarlanan Qatar da uygulaması düşünülen iç mimari restorant tasarımının 3 boyutlu mimari görselleştirme ve 360 sanal tur olarak hazırlanması. WIZIO-CGI ve 360 servisleri İstanbul.