Garaj

CGI Servisleri

FATHOM COMMUNICATIONS

Garaj çalışmasının dış mimari tasarımı Fathom Communications tarafından hazırlanmış 3d görselleştirmesi WIZIO-CGI servisleri ile yapılmıştır.
00